Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

WCAG

Przedmiot działalności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach jest główną, publiczną biblioteką miasta Starachowice. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i powiatu. Służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie miasta.

Podstawowe zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach:

1.Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych w formie tradycyjnej i elektronicznej służących rozwijaniu czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego miasta i regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz.

3. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych (katalogów elektronicznych) oraz prowadzenie strony internetowej.

4. Promocja książki i czytelnictwa oraz nauki, kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i regionu poprzez różnorodną działalność kulturalną (spotkania autorskie, wykłady, lekcje biblioteczne, Dyskusyjne Kluby Książki, wernisaże, wystawy, koncerty).

5. Organizowanie działalności filii bibliotecznych w mieście, koordynowanie ich pracy.

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

8. Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych i innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Menu