Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

WCAG

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach powstała z inicjatywy mieszkańców. Miejska Rada Narodowa w Starachowicach-Wierzbniku Uchwałą Nr 16 z dnia 15 kwietnia 1947 r zorganizowała pierwszą placówkę biblioteki publicznej, której otwarcie nastąpiło 1 maja 1948 roku, liczyła ona wówczas 400 tomów (dary mieszkańców). Dynamiczny rozwój sieci bibliotecznej w mieście to okres lat 1960-1970. Miasto liczyło wtedy ponad 60 tys. mieszkańców, a Biblioteka posiadała 8 filii i 4 punkty biblioteczne.

Rok 1990 przyniósł kolejne zmiany administracyjne w Polsce i nasza biblioteka stała się samorządowa placówką. Na skutek licznych zmian lokalowych jakie miały miejsce na przestrzeni kilkunastu lat (likwidacja filii i punktów bibliotecznych) od 1996 roku ustabilizowała się lokalowo i liczbowo sieć Biblioteki Miejskiej.

Obecnie MBP jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Gminnego Instytucji Kultury.

W jej skład wchodzą:

Biblioteka Główna (wypożyczalnia dla dorosłych z księgozbiorem technicznym, czytelnia naukowa z bogatym księgozbiorem regionalnym oraz z czytelnią internetową, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Informatyzacji i Promocji, Dział Finansowo- Administracyjny, sala wystaw MBP „Reflex”).
6 filii bibliotecznych (w tym 2 dla dzieci)
1 punkt biblioteczny (książka mówiona)
Czytelnikami naszych bibliotek są mieszkańcy miasta i powiatu Starachowice.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach kontynuuje od bardzo wielu lat działania promujące książkę (czytelnictwo) poprzez różnorodną działalność kulturalną na rzecz mieszkańców miasta. Są to liczne spotkania autorskie pozwalające poznać twórczość literatów i plastyków (wernisaże), wykłady, spotkania z wieloma interesującymi ludźmi, lekcje biblioteczne. Wszystkie organizowane spotkania w bezpośredni lub pośredni sposób zachęcają do sięgnięcia po książkę: promocje książek (czytanie utworów literackich); koncerty (biografie kompozytorów, wykonawców, przewodniki muzyczne); wystawy (albumy z malarstwa i fotografii), wykłady (książki historyczne itp.). Współpracując z sekcjami (literacką, historyczną, krajoznawczą) Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także prowadząc Dyskusyjny Klub Książki przybliżamy i zachęcamy do sięgania po książki z różnych dziedzin literatury.

Poznawanie ludzi piszących (na spotkaniach autorskich) przybliża autorów i zachęca do poznania ich twórczości z książek znajdujących się w Bibliotece. Bardzo ważną grupę stanowią dla nas dzieci, które znajdują w bibliotekach bogatą ofertę interesujących i częstych imprez. Poprzez zabawę, zajęcia plastyczne, stroje, dekoracje poznają utwory literackie i ich bohaterów.Utrzymujemy stały kontakt z miejscowymi mediami : Telewizją Starachowice, „Gazetą Starachowicką, „Tygodnikiem Starachowickim”, „Echem Dnia”, dzięki którym mieszkańcy miasta mają możliwość zapoznania się z ofertą naszej działalności a także przeczytania czy obejrzenia relacji ze spotkań, co zachęca do osobistego uczestniczenia w imprezach.Nasze imprezy cieszą się dużą frekwencją i popularnością wśród mieszkańców.

 

Menu